KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

Chương trình kiểm tra sức khỏe tổng quát cung cấp nhiều gói khám sức khỏe, tầm soát bệnh phù hợp với từng độ tuổi, nhóm bệnh, đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng cá nhân

* Kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ

* Các gói khám được thiết kế linh hoạt theo thời gian, nhu cầu của từng khách hàng

* Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tình trạng sức khỏe khách hàng