Tầm Nhìn

Trở thành hệ thống dịch vụ y tế uy tín hàng đầu được xã hội công nhận

Sứ Mệnh

Cam kết ứng dụng Y học tiên tiến và Khoa học quản trị để mang lại chuẩn mực chăm sóc tốt nhất dành cho khách hàng

Hỗ trợ kịp thời các tình huống khẩn cấp tại cộng đồng dân cư và cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất với mức chi phí phù hợp với mọi khách hàng