Lễ đón nhận "Huân Chương Lao Động Hạng Ba"

Lễ đón nhận "Huân Chương Lao Động Hạng Ba"

Xem chi tiết